Соціально-психологічна служба

Соціальний педагог

Ольга Олександрівна Назаревич

Дата народження – 31 березня 1988 року
Освіта – вища, Волинський державний університет імені Лесі Українки, 2013року
Спеціальність – практичний психолог
Посада – соціальний педагог
Місце роботи – Нововолинське ВПУ
Стаж роботи – 5 років, з них на посаді соціального педагога – 1 рік.
Життєве кредо: «Завжди і всюди діяти гуманно, чесно та справедливо»
Педагогічне кредо: «У всьому починати з себе, бути взірцем та любити вихованців»
Тема, над якою працює: «Формування мотивації навчальної діяльності, згідно вікових особливостей учнів»

Діяльність соціального педагога

• Здійснення соціально-педагогічного патронажу.
• Забезпечення реалізації виховної функції, функції соціальної допомоги та захисту.
• Посередництво між освітніми установами, сім’єю, організація їх взаємодії.
• Сприяння участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості тощо.
• Залучення до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої роботи різних установ, громадських організацій, окремих громадян тощо.
• Вплив на подолання особистих, міжособистісних, внутрішньо сімейних конфліктів.


Практичний психолог

Тетяна Володимирівна Струк

Дата народження – 06 грудня 1985 року
Освіта – вища, Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського, 2008 року
Спеціальність – вчитель української мови та літератури та практичний психолог в закладах освіти
Посада – практичний психолог
Місце роботи – Нововолинське ВПУ
Стаж роботи – 7 років, з них на посаді соціального педагога – 7 рік.
Життєве кредо: «Час – дорогоцінний дарунок, наданий людині, щоб стати розумнішою, кращою… довершенішою»
Педагогічне кредо: «Навчаючи – учись, навчаючи – твори, у процесі творчості – навчай»
Тема, над якою працює: «Формування мотивації навчальної діяльності, згідно вікових особливостей учнів»

Діяльність практичного психолога

• Робота з внутрішнім світом учня, з його душею.
• Участь в організації психологічного супроводу освітньо-виховного процесу.
• Зміцнення психічного та психологічного здоров’я учнів.
• Виявлення причин, що ускладнюють розвиток особистості учня.
• Планування, розробка, впровадження в практику розвиваючих, корекційно-відновлюючих програм.
• Виявлення й обстеження учнів, які потребують психічної корекції та психорегуляції, надання їм психолого-педагогічної підтримки.
• Психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки


Основа роботи соціально-психологічної служби

це пошук відповідей на запитання: чи має відповідні професійні задатки й здібності, чи здатен підліток опанувати професію, які психологічні умови слід забезпечити для ефективного навчання в училищі, пошук шляхів запобігання появі в учнів внутрішнього мотиваційного конфлікту між «хочу», «можу» та «мусиш», аналіз, чому так важко навчатися учням, які не усвідомили свої можливості у професії, яку опановують.

Узагальнивши роботу соціально-психологічної служби НВПУ, можна виділити основні аспекти мети:

 • індивідуальний підхід до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення (учні та педагогічні працівники);
 • сприяння повноцінному розвитку особистості учнів;
 • створення умов для формування в учнів мотивації до самовиховання та саморозвитку;
 • корекція та профілактика відхилень в інтелектуальному та психофізичному розвитку учнів.

Завдання соціально-психологічної служби

 1. Профілактика негативних явищ та пропаганда здорового способу життя.
 2. Профілактика жорстокого поводження.
 3. Супровід дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з девіантною поведінкою та тими, хто проживає в сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах.
 4. Соціально-психологічний супровід дітей пільгового контингенту.
 5. Робота щодо розвитку міжособистісних стосунків.
 6. Оптимізація навчально-виховного процесу, поліпшення морально-психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективах.

Найважливіші напрямки діяльності

 • Створюємо соціальне середовище та умови для всебічного розвитку підлітків та молоді.
 • Утверджуємо повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти.
 • Здійснюємо первинну профілактику та запобігаємо вживанню дітьми алкоголю, наркотиків, іншими шкідливими звичками, пропагуємо здоровий спосіб життя.
 • Розробляємо програму заходів щодо профілактики правопорушень серед учнівської молоді.
 • Сприяємо соціалізації, соціальній адаптації дітей, підлітків та молоді.
 • Керуємось правовими актами України, міжнародними правовими актами, Загальною Декларацією прав людини, Декларацією прав дитини та Конвенцією прав дитини, Законом України «Про освіту», нормативними документами Міністерства освіти і науки України, органів освіти.

Етапи психологічного супроводу

Етап 1. «Вчора – учень школи, сьогодні – учень ВПУ». Адаптація першокурсників до вимог навчання у ВПУ за обраними професіями.

Етап 2. «Професія і здоров’я». Формування здорового способу життя, профілактика ризикової поведінки, розвиток професійних здібностей.

Етап 3. «Через самопізнання до професії». Розвиток навичок самоосвіти, самореалізації особистості та професійного становлення.

Етап 4. «Професіоналізм – гарантія влаштування на роботу». Удосконалення трудової та моральної життєвої мотивації, активної громадської та професійної позиції, принципів створення професійної кар’єри.