Бібліотека/Книгозбірня Нововолинського ВПУ
...Життя без книги-хата без вікна
Тюрма глуха і темна, мов труна-
Крізь вікна книг свободи, світло лл'ється,
Майбутнього видніє далина...
(Д. Павличко)

   Бібліотека Нововолинського ВПУ відкрила свої двері для читачів 1 жовтня 1964 року, про що свідчить запис в інвентарній книзі №1. І на сьогодні їх уже сорок. Наша книгозбірня знаходиться в новому головному корпусі на другому поверсі, загальною площею 96,3 кв.м. Кімната дуже сонячна, затишна, естетично оформлена. На книжкових шафах, вікнах живі квіти.
   Зі створенням у 2017-18 навчальному році ДНЗ «Нововолинський центр професійно-технічної освіти» книжковий фонд бібліотеки збільшився до 46 499 друкованих видань. З них – 7828 підручників із загальноосвітніх дисциплін, 10670 – з предметів професійно-теоретичної та практичної підготовки. Підписка на 2017 рік нараховує 20 періодичних видань, у 2018 році планується передплатити 18 видань.
   Бібліотека училища є структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Вона поєднує функції учбової і спеціальної бібліотеки. Свою діяльність організовує спільно з педколективом. Плануючи роботу бере до уваги потреби навчально-виховного процесу, що органічно вписуються в План роботи училища.
   Враховуючи мету над якою працює навчальний заклад, зусилля бібліотеки спрямовані на те, щоб знайти, підтримати, розвинути в учнів кращі людські якості. Закласти механізм самореалізації, самовиховання, самоосвіти, сприяти розвитку пізнавальних інтересів і здібностей, прищепленню навичок самостійної роботи з книгою, знань основ бібліографічної грамотності.


 Поліщук Тетяна Леонідівна закінчила Київський державний інститут культури ім. О. Корнійчука. Стаж роботи 34 років.

Нагороджена грамотами управління освіти і науки у Волинській області – 2008рік, 2007рік, грамотами Нововолинського ВПУ - 2003 рік, 2012 рік, дипломами Міністерства освіти і науки, інституту інноваційних технологій і змісту освіти – 2008рік, 2010рік.

nm
Завідувачка училищної бібліотеки Поліщук Тетяна Леонідівна
m
Дипломант Всеукраїнського огляду-конкурсу «Роль бібліотеки професійно-технічного закладу у формуванні професійної компетентності робітних кадрів». (2010р.)
nm
Тихоходова Марія Василівна, бібліотекар І категорії
m
Закінчила Смоленське культосвітнє училище
стаж роботи 32 роки,
нагороджена грамотами училища та управління освіти, науки та молоді.
 
Режим роботи бібліотеки:

Щоденно з 8.15 - 16.45
Вихідні дні: субота, неділя
Кожний останній день місяця – санітарний день.

m
Основні завдання училищної бібліотеки

Сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу, виховувати в учнів бережливе ставлення до культурних і національних цінностей, шанобливе ставлення до книги як головного джерела знань;

Виховувати інформаційну культуру читання;

Формувати вміння користуватися бібліотекою, її послугами: довідковим апаратом, бібліографічними довідниками, енциклопедіями, словниками;

Сприяти повному і раціональному використанню, збереженню, поповненню книжкового фонду;

Впроваджувати нові форми роботи, забезпечувати читачів швидким доступом до інформації використовуючи Інтернет;

Розвивати творчу думку, пізнавальні здібності та інтереси учнів, сприяти успішному засвоєнню навчального матеріалу.

В нашій бібліотеці ви можете:

Користуватися абонентом та читальним залом;

Підготувати реферат, повідомлення, курсову, дипломну роботу;

Взяти участь у заходах, що проводить бібліотека;

Користуватися картотеками і каталогами;

Використовувати ксерокс, принтер, сканер;

Працювати з комп’ютером, користуватись Інтернетом;

Отримувати в тимчасове користування документи із фонду бібліотеки.

Наша бібліотека