Анотований каталог
дидактичних і методичних матеріалів педагогів Нововолинського вищого професійного училища

Вид навчально- методичного видання Прізвище автора, посада Назва роботи Анотація
Навчальний посібник Варчук Н.І., майстер в/н Сучасні технології опорядження поверхонь шпалерами
   Посібник містить відомості про підготовку поверхонь до наклеювання шпалер. Подано поради щодо вибору матеріалів та інструментів.
   Посібник надає поради щодо креативного вирішення дизайну приміщення.
   Розрахований на користування майстрами в/н, викладачами спецтехнології та учнями ПТНЗ, а також, стане у пригоді при виконанні ремонтних робіт вдома.
Методична розробка Зінчук О.Є., викладач економіки Утеплення будинку пінопластом
   Матеріал стане в пригоді вчителям економіки під час вивчення перших тем, для поглибленого вивчення предмету, а також при проведенні предметного гуртка. 
Навчальний довідник Дудюк Н.А., викладач укр. мови та літератури Словник власних назв у кулінарії
   У словнику надаються тлумачення назв кулінарних виробів, містяться історичні відомості про їх походження.
   Розрахований на використання педагогами, майстрами в/н та учнями ПТНЗ.
Методичні рекомендації Пик О.І., викладач географії Політика «перезавантаження» як важливий фактор в урегулюванні системи міжнародних відносин
   Методичні рекомендації висвітлюють роль політики «перезавантаження» в сучасних міжнародних відносинах. Їх значення та розвиток досліджено у контексті подій сучасного історичного розвитку. Особливу увагу приділено суб’єктивному чиннику в реалізації завдань зовнішньої політики.    Призначені для педагогів суспільних дисциплін, учнів ПТНЗ, старшокласників та всіх хто цікавиться зовнішньою політикою. 
Методична розробка Стельмащук І.І., майстер в/н Нічна сорочка – необхідність чи вибагливість?
   Робота передбачає формування навичок та вмінь розуміти силуетні лінії, правильно знімати мірки, будувати креслення. Подано зразки виконання різних видів ручних, машинних та прасувальних операцій відповідно до технічних вимог. Містить елементи навчального проекту. Допомагає підвищувати мотивацію учнів до навчання.
Збірник задач Стадник О.І., викладач фізики Розв’язання задач з фізики
   В посібнику розглядаються методи, прийоми і способи розв’язування задач з фізики з урахуванням міжпредметного зв’язку фізики з іншими дисциплінами природничо-математичного циклу.
   Велика увага приділяється задачам на енергозбереження, задачам професійного змісту та інноваційним методам їх розв’язування.
   Кожний спосіб розв’язування задач ілюстрований прикладами з різних розділів курсу фізики згідно діючої програми.
   Посібник призначений для викладачів професійно-технічних закладів та вчителів загальноосвітніх шкіл. 
Методичні рекомендації Радомська О.І., майстер в/н Приготування штукатурних розчинових сумішей з використанням розчинозмішувачів
Висвітлює сучасне виробництво, новітню механізацію будівельної галузі.
Рекомендації містять матеріал, корисний для майбутніх штукатурів, в якому подано схеми сучасних розчинозмішувачів.
Призначений для використання майстрами в/н і викладачами спецдисциплін.
Методичні рекомендації Селецька Н.М., викладач фізики Міжпредметні зв’язки при викладанні фізики
   В посібнику висвітлено теоретичні та методичні основи здійснення міжпредметних зв’язків при викладанні фізики в ПТНЗ. Розкрито професійне спрямування предмету.
   Охарактеризовано інтерактивні технології навчання, умови, принципи та підходи їх успішного використання. 
Електронний педагогічний засіб Ошкалюк Н.С., викладач спецдисциплін Постільна білизна
Програмовий засіб призначений для вивчення нового матеріалу з теми «Обробка постільної білизни», містить  технологічні відомості, інструкційно-технологічні картки, вправи та завдання для закріплення і перевірки знань. Розроблений у вигляді презентації, що оснащена елементами керування для користувача, передбачає самостійну роботу в програмі.
Навчальний довідник Рощина Н.М., викладач інформатики Термінологічний словник з інформатики
   Термінологічний словник розроблено згідно навчальної програми з інформатики рівня стандарту для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
   Словник містить терміни, подані на українській мові з перекладом на англійську мову. Користування словником допоможе засвоїти термінологію інформатики, яка створювалась на основі англійської мови, полегшить роботу з комп’ютером.
   Словник розрахований на роботу з учнями ПТНЗ, шкіл, корисний для викладачів, майстрів виробничого навчання та звичайних користувачів ПК. 
Методичні рекомендації, вказівки Стадник О. І., викладач фізики Екологічне виховання на уроках фізики
У роботі висвітлені питання екологічного виховання учнів на уроках фізики, формування в учнів дбайливого ставлення до навколишнього середовища, розвитку знань, умінь і навичок природоохоронної діяльності протягом вивчення курсу фізики в професійно-технічному навчальному закладі.
Методичні рекомендації Селецька Н. М., викладач фізики Активізація навчальної діяльності учнів (фізика)
У роботі розглядаються психолого-педагогічні аспекти та методологічні підходи до впровадження перспективних освітніх технологій з метою активізації навчальної діяльності учнів при викладанні фізики.
Тема актуальна для викладачів професійно-технічних навчальних закладів, завданням яких є підготовка високоосвічених, кваліфікованих, конкурентоспроможних робітників.
Навчальний посібник Селецька Н. М., викладач фізики Внесок українських вчених у розвиток астрономії
У посібнику зібрано та систематизовано матеріали про роботу українських вчених в астрономічній галузі.
Посібник рекомендується використовувати під час проведення уроків астрономії з метою поглиблення та урізноманітнення навчального матеріалу. Робота з посібником сприятиме формуванню в учнів емоційно-вольового компоненту пізнавальної активності, вихованню національної свідомості.
Методична розробка Селещук Г.В., викладач математики Тригонометрія у гірничий справі
Методична розробка уроку відповідає програмі математики 10-11 класів рівня стандарту. Мета розробки – узагальнити. Систематизувати знання учнів з теми «Тригонометричні функції», сприяти активізації пізнавальної діяльності, формуванню інформаційної компетентності, розкрити зв'язок теми з майбутньою професією.
Розробка містить захист учнівських проектів, створених за програмою «Інтел. Навчання для майбутнього».
Цінність розробки полягає у застосуванні активних позицій кожного учня. 
Навчальний посібник Левчук Л.В., викладач біології Екологічна стежка “Пізнай рідний край”
Посібник містить розробку екологічної стежки. Проаналізовано поняття про екологічну стежку, її призначення та використання.
Навчальний посібник Лавренюк Л.М., майстер виробничого навчання Малярні інструменти
Загальновідомо, що якість фарбування багато в чому залежить від того, якими інструментами ви користувалися і якої вони якості. Тому сьогодні мова піде про незамінних помічників малярів – щітках і валиках.
Збірник вправ Жмурко К.І., викладач фізичного виховання Лікувальна фізкультура для учнів спеціальної медичної групи
У збірнику представлені спеціальні комплекси вправ лікувальної фізкультури, які ознайомлять учнів з вправами, необхідними для покращення здоров’я при їх типах захворювань. Збірник містить відомості про показання і протипоказання до застосування вправ, надає рекомендації щодо їх виконання. Матеріал збірника рекомендовано для використання на заняттях фізичною культурою для учнів спеціальної медичної групи ПТНЗ та шкіл.
Навчальний посібник Пик О. І., викладач географії Вивчаємо Євросоюз
У посібнику представлені короткий огляд і загальна характеристика країн-членів Європейського Союзу, методичні рекомендації, таблиці, схеми, сучасні інформаційні та фотоматеріали. Окремий розділ присвячено стану і перспективам участі України в Європейському інтегрованому процесі. Навчальний посібник розрахований для користування педагогами та учнями ПТНЗ і загальноосвітніх шкіл.
Книга для читання з історії України Кліндухов Є.П., викладач історії Вогонь пам’яті не згасне
Книга присвячена полеглим і живим фронтовикам, прикордонникам та 70-річчю початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 р.р. Вона може бути використана при вивченні тем «Україна у роки Другої світової війни» та  «Україна у післявоєнний період». У книзі висвітлений період функціонування на території та в приміщеннях Нововолинського ВПУ Будятичівської прикордонної застави, описані історичні події, постаті. Знайомлячись з текстом читачі відчують історичну значущість даної місцевості, людей, які тут несли військову службу та тепер поховані на Будятичівському цвинтарі. Книга стане у пригоді класними керівниками в позаурочній і виховній роботі.
Методична розробка Панас Г.І., викладач математики Функції, їх властивості і графіки. (Вправи).
Методична розробка теми містить збірник вправ, рекомендації по їх розв’язуванню, матеріал розроблено згідно рівня стандарту 10-11 класів. Може бути використаний при проведенні практичних робіт з математики. 
Методичні рекомендації Семерей Л.С., викладач світової літератури Розвиток логічного мислення
(уроки літератури)
Методичні рекомендації розроблені з урахуванням вимог «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Світова література. 10-11 класи. Рівень стандарту.»
Теоретичний матеріал, фрагменти уроків, запропоновані в методичних рекомендаціях, спрямовані на те, щоб через прийоми інтерактивного навчання розвивати навики критичного та логічного мислення.
В даній роботі представлені варіанти логічних схем, літературознавчих понять, варіанти проведення уроків позакласного читання, які мають на меті розширити знання світової літератури, формувати читацьку культуру.
Ці методичні рекомендації допоможуть викладачам світової літератури в їх повсякденній діяльності. 
Методична розробка Зінчук О.Є., викладач економіки Заробітна плата, її суть, форми і системи
Методична розробка уроку складена з урахуванням програми курсу «Економіка для загальноосвітніх навчальних закладів.
Урок побудовано за принципом сполучення різних методів та прийомів навчання. Розрахований для використання викладачами ПТНЗ під час вивчення основ економіки та галузевої економіки. 
Методичні рекомендації Селецька Н.М., заступник директора з навч. роботи Впровадження інформаційних технологій в ПТНЗ
Робота містить науково-методичний супровід впровадження ІКТ технологій у навчальний процес ПТНЗ. Практичні приклади застосування ІКТ у елементах управління, результати об’єктивних досліджень ефективності застосування ІКТ.
Рекомендовано для використання при здійсненні контролю за викладанням та якістю навчання.
Методичні рекомендації Панас Г.І., викладач математики Методика викладання задач проф.спрямування (геометрія)
Робота зі складеною системою прикладних стереометричних задач виступає ефективним засобом активізації пізнавальної діяльності старшокласників. Запропонована  методика реалізації прикладної спрямованості узгоджується з віковими, психологічними особливостями учнів старшої школи, враховує окремі ідеї диференціації навчання: профіль навчальної групи, рівень навченості конкретного учня. Це проявляється на підготовчій  та початковій (мотивація навчальної діяльності) стадіях реалізації даної методики; на основній стадії у процесі відбору тематики прикладних задач із створеної системи (технічні задачі, історичні тощо).
Даний посібник призначений для викладачів математики ПТНЗ.
Методичні рекомендації Левчук Л.В., викладач біології Використання інноваційних технологій на уроках біології
З початком нового тисячоліття все більшої ваги в педагогіці набирають інноваційні технології. Посібник містить теоретичні основи різних інноваційних технологій і практичне використання інноваційних методів навчання на уроках біології та застосування інновацій в позаурочній роботі. Окремо розглянуто використання  комп’ютерних технологій.
Методичні рекомендації Левчук Л.В., викладач біології Науково-дослідна та краєзнавчо-пошукова робота (обдаровані діти)
Пропонований посібник дозволяє раціонально спланувати  організацію та роботу учнівського наукового товариства. Він містить інформацію про напрямки роботи наукового товариства та вибір окремих тем дослідження, які є найбільш цікавими для конкретного навчального закладу.
Матеріали посібника сприяють ефективному використанню педагогічного досвіду й полегшують його адаптацію до конкретних умов організації навчально–дослідної та краєзнавчо–пошукової роботи в навчальному закладі.
Методична розробка

викладачі Дудюк Н.А., Рощина Н.М.,

Невербальні засоби ділового спілкування
Методична розробка уроку ставить на меті формування в учнів навиків культури спілкування, розвиток мовних вмінь, виховання почуття поваги до Української мови.
Розрахована на використання викладачами української мови та літератури у ПТНЗ.
Методичні рекомендації Дудюк Н.А., викладач українськ. мови та літератури Робота з обдарованими дітьми (українська мова та література)
Методичні рекомендації призначені для виявлення мовних і літературних здібностей учня, містять опис прийомів індивідуального спостереження за учнями.
У рекомендаціях розкрито практичне застосування здібностей та поради щодо розвитку пізнавальної діяльності учнів ПТНЗ.
Методичні рекомендації Панас Г.І., викладач математики Методика вивчення ірраціональних рівнянь і нерівностей
У даній роботі висвітлені  теоретичні основи і методичні особливості вивчення теми «Ірраціональні рівняння і нерівності» в середній школі з використанням технологій розвивального навчання, а саме проблемного навчання  і блочно-модульної технології на прикладі  однієї теми.
У дослідженні розглянуто наступні питання: методико-педагогічні і психолого-педагогічні  проблеми при вивченні ірраціональних рівнянь і нерівностей.  Показано використання інформаційних технологій на уроках математики і застосування ірраціональні нерівності в позакласній роботі.
Розроблену методику вивчення ірраціональних рівнянь і нерівностей можуть використовувати як учні, так і викладачі як методичний посібник, як посібник для самостійного вивчення теми, а також як додатковий матеріал.
Методичні рекомендації Мельник Н.І., викладач хімії Екологічне виховання на уроках хімії
У роботі висвітлено питання екологічного виховання учнів на уроках хімії, яке пов’язане з розв’язуванням таких проблем навчання, як зміцнення зв’язку навчання з життям, підвищення якості виховання, підготовки молоді до суспільно корисної праці, гуманізації процесу навчання. Формування в учнів екологічної культури, грамотності, компетентності, відповідального і виваженого  ставлення до життя у всіх його проявах.
Навчальний довідник Рощина Н.М., викладач математики Довідник з математики
Довідник являє собою чітко структурований виклад курсу математики загальноосвітньої школи і елементів вищої математики. У межах кожного розділу навчальний матеріал подано за темами та супроводжено малюнками і таблицями, що дає змогу наочно ілюструвати його зміст.
Видання складено відповідно до чинної програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів. Систематичне використання довідника сприятиме формуванню й закріпленню навичок самостійної роботи з довідковою літературою. Його можна використовувати в комплекті з будь-яким підручником математики.
Довідник розрахований на роботу з учнями ПТНЗ, шкіл та інших навчальних закладів, де вивчається курс математики та вищої математики, а також для абітурієнтів та викладачів математики.
Словник Ненько Г.І., викладач спецдисциплін Словник сомельє
Словник розроблений згідно ДСППТО та навчальної програми з предмету «Технологія виготовлення напоїв, коктейлів та їх характеристика».
Словник містить тлумачення термінів, що охоплюють курс вивчення спеціальних дисциплін з професій офіціант, бармен.
Рекомендується для використання учнями ПТНЗ, корисний для викладачів і майстрів виробничого навчання з професій офіціант, бармен.
Доцільний, як посібник, для офіціантів, барменів, зайнятих в усіх типах підприємств ресторанного сервісу, а також стане у нагоді тим, хто цікавиться міксологією.
Навчальний посібник Сямук Т.П., майстер виробничого навчання Мозаїка - сучасність
Даний посібник включає інформацію про існуючи технології укладання мозаїчної плитки, способи її розміщення, відомості про матеріали, інструкційно-технологічні карти.
Посібник призначений для користування учнями ПТНЗ, викладачами спецдисциплін будівельних професій, майстрами виробничого навчання.  

Новини
   Гурток "Креатив"
   Оберіг оселі представлений на конкурс «Таланти третього тисячоліття».
   Переглянути
   Гурток "Креатив"
   Гуртківці «Креатива» до святкування 8 і 9 травня в європейському дусі пам’яті і примирення виготовили символічні квіти маку.
   Переглянути
   Гурток "Креатив"
   Чудове перетворення
   Переглянути
   Гурток "Креатив"
   Презентація робіт учнів з бісеру
   Переглянути
   Гурток "Креатив"
   Презентація робіт учнів з професії вишивальник
   Переглянути
   Сценарій літературно-музичної композиції «Сузір’я талантів» російської літератури
   Розробила викладач світової літератури Семерей Л.С.
   Переглянути    Скачати архів
   Еволюція образу Раскольнікова і розвінчання теорії сильної особистості, «надлюдини»
   Розробила викладач світової літератури Семерей Л.С.   Детальніше

Творча ЛАБОРАТОРІЯ
   Мультимедійні уроки з теми "Інтеграл і його застосування"
   для учнів 11 класів. Розробила викладач математики Панас Г.І.
   Детальніше
   Цикл мультимедійних уроків "Термодинаміка"
   для учнів 10 класів. Розробила викладач фізики Стадник О.І.
   Детальніше
   Урок математики "Степінь з раціональним показником"
   для учнів 10 класів. Розробила викладач математики Селещук Г.В.
   Детальніше
   Розробка уроку в/н з професії штукатур "Підготовка бетонних, шлакобетонних, гіпсобетонних поверхонь до обштукатурювання"
   Розробила майстер в/н Лавренюк Л.М.
   Детальніше
Інформатика. Інформаційні технології
викладач Скрипник С.М.

Скачати архів
   Лабораторні роботи
   Обчислення математичних виразів, находження коренів рівняння, побудова функцій у програмі математичних обрахунків MatCad
   Скачати
Позаурочні та виховні
ЗАХОДИ

   Декоративне опорядження поверхонь сучасними матеріалами
   Навчальний фільм з професії маляр
   Переглянути
   Логарифмічна функція і її властивості
   Урок виробничого навчання
   Переглянути
   Скачати (презентація)
   Підготовка вертикальних поверхонь під лицювання
   Урок виробничого навчання
   Переглянути
   Скачати (презентація)
   Словник – інструмент пізнання світу
   Бібліотечний урок
   Переглянути
   Скачати (презентація)
   Життя людини – найбільша цінність
   Урок – пам’ять
   Переглянути
   Скачати (презентація)
   День української писемності і мови
   Виховний захід
   Переглянути
   Скачати (презентація)
   Писанка – символ життя
   Виховна година
   Переглянути
   Скачати (презентація)
   Моя сім’я, моя родина
   Тематичний вечір
   Переглянути
   Скачати (документ)
   Чорнобиль: Трагедія, подвиг, пам’ять    урок-реквієм
   Переглянути
   Скачати (презентація)